ఇంద్రకీలాద్రికి పెరిగిన వీవీఐపీ భక్తుల తాకిడి | అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్న సాధారణ భక్తులు | Ntv