కరోనా వాక్సిన్ వేసుకునే ముందు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు | Precocious To Take Before Covid Vaccine