Ghantaravam 7 PM | Full Bulletin | 12th Jan 2021 | ETV Andhra Pradesh | ETV Win