తిరుమల కొండ అల్లకల్లోలం... వర్షం దాటికి భక్తులు పరుగు | Nivar Cyclone Effect Tirumala Temple | ABN