మోదీ బీహార్‌కే ప్రధానమంత్రా? దేశానికి ప్రధానమంత్రా? | CPM Leader Narsimha Reddy Comments On PM Modi