గుక్క తిప్పుకోకుండా దేవీ మంత్రిన్ని చెప్పిన విలన్‌ | Actor Sathya Prakash Chanting Devi Mantra | ABN