ఒకేరోజు ముంబైలో 150 పాజిటివ్ కేసులు | 1018 Corona Positive Cases in Maharashtra | NTV