6 PM | Ghantaravam | News Headlines | 11th July 2019 | ETV Andhra Pradesh