4 PM | Ghantaravam | News Headlines | 12th June 2019 | ETV Andhra Pradesh