94 సీట్లలో పోటీకి కాంగ్రెస్ నిర్ణయం || Telangana - TV9